Calculation of sound reduction by a screen in a turbulent atmosphere
Licentiatavhandling, 1998


Författare

Jens Forssén

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik

0283-832X (ISSN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08