The World Guide to Sustainable Enterprise: Sweden (Volume 3:EUROPE)
Kapitel i bok, 2016

Författare

Sara Palander

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

The World Guide to Sustainable Enterprise (Volume 3:EUROPE). Greenleaf Publishing. Editor Wayne Visser.

230-235
978-1-78353-514-9 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Energi

Ämneskategorier

Miljöledning

Miljövetenskap

ISBN

978-1-78353-514-9

Mer information

Skapat

2017-10-08