Operational requirements in the engine room and engine control room
Kapitel i bok, 2015

Författare

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Nautiska Studier

Steven Mallam

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Nautiska Studier

Improving ship operational design 2nd edition

85-90
9781906915285 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

9781906915285

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12