Operational requirements in the engine room and engine control room
Kapitel, populärvetenskapligt, 2015

Författare

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors

Steven Mallam

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors

Improving ship operational design 2nd edition

85-90

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

9781906915285

Mer information

Skapat

2017-10-08