Arbetsmiljö och säkerhet på svenska fartyg
Rapport, 2015

Författare

Karl Forsell

Göteborgs universitet

Helena Eriksson

Göteborgs universitet

Bengt Järvholm

Eva Andersson

Göteborgs universitet

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors

Ralph Nilsson

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Miljömedicin och yrkesmedicin

ISBN

9789178761500

Rapportserie AMM Göteborgs universitet: 151

Mer information

Skapat

2017-10-07