The analysis of marked point patterns evolving through space and time
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Aila Särkkä

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Eric Renshaw

Computational Statistics & Data Analysis

Vol. 51 1698-1718

Ämneskategorier

Matematik

LANTBRUKSVETENSKAPER

Mer information

Skapat

2017-10-07