End-users' Acceptance and Use of Adaptive Cruise Control Systems
Kapitel i bok, 2014

acceptance

assessment

adaptive cruise control

driver behaviour

Författare

Niklas Strand

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Lena Nilsson

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Advances in Human Aspects of Transportation: Part II, Stanton N., Landry, S., Di Bucchianico, G., Vallicelli A. (eds)

82-91

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07