Internal Model Control for Traction Control by Fuel Injection Intervention
Paper i proceeding, 2004

model-based control

anti-spin system

traction control

Författare

Johan Engbom

Magnus Granström

Jonas Fredriksson

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Arbetsenheten för mekatronik

Mikael Törminen

Jonas Sjöberg

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Arbetsenheten för mekatronik

IFAC Symposium on Advances in Automotive Control, University of Salerno, Italy, April 19-23, 2004

620:625-

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-07