Investigating different types of criteria-based assessment through student data: towards optimization of assessment designs
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Lene Nordrum

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Katherine Evans

The 2013 Swedish symposium for LSP/LAP: Investigating relationships between teaching, learning, and research, Göteborg, Sweden, 16-17 January

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07