Information, Computation, Cognition. Agency-Based Hierarchies of Levels
Kapitel i bok, 2016

http://www.idt.mdh.se/~gdc/work/Ch10_Pt-AI-GDC.pdf

Computation

Agency

Information

Cognition

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Kognition och kommunikation

Fundamental Issues of Artificial Intelligence

139-159

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-3-319-26483-7

Mer information

Skapat

2017-10-07