Epistemology Naturalized: The Info-Computationalist Approach
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=1397

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göteborgs universitet

APA Newsletter on Philosophy and Computers

Vol. 06 2 9-13

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07