Info-Computationalism and Philosophical Aspects of Research in Information Sciences
Kapitel i bok, 2008

https://www.book2look.de/embed/AvqsTty2Qq&euid=0&ruid=0&referurl=www.routledge.com&clickedby=H5W&biblettype=html5

information science

infocomputation

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Göteborgs universitet

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Philosophy, Computing and Information Science, Ruth Hagengruber (ed.)

201-213

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Filosofi

Filosofi, etik och religion

ISBN

9781848935082

Mer information

Skapat

2017-10-07