Visual product identity: Understanding identity perceptions conveyed by visual product design.
Paper i proceeding, 2006

brand

visual identity

Författare

Johanna Stridsman Dahlström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Caroline Fjellner

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

In Proceedings from the 5th International Conference on Design & Emotion, 27-29 September, Göteborg


91-975079-5-4 (ISBN)

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

ISBN

91-975079-5-4

Mer information

Skapat

2017-10-06