Empirical Modeling and Information Semantics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=1320

semantics

simulation

validation and verification

veridicity

complex system or a

a model is a

1 system modeling and

simplified representation of a

modeling

truthlikeness

information

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göteborgs universitet

Mind and Society

1593-7879 (ISSN)

Vol. 7 Issue 2 157-157

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/s11299-007-0035-5

Mer information

Skapat

2017-10-07