Biological Information and Natural Computation
Kapitel i bok, 2010

http://www.mrtc.mdh.se/~gdc/work/Biological%20Information%2520and%20Natural%20Computation.pdf

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göteborgs universitet

Thinking Machines and the Philosophy of Computer Science

1-27
9781616920142 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.4018/978-1-61692-014-2.ch003

ISBN

9781616920142

Mer information

Skapat

2017-10-07