Increasing Interdisciplinarity by Distance Learning: Examples Connecting Economics with Software Engineering, and Computing with Philosophy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=1319

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Göteborgs universitet

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ivica Crnkovic

Göteborgs universitet

E-Mentor

Vol. 19 2 94-100

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07