Ethics and Privacy of Communication in the E-Polis
Kapitel i bok, 2007

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=1599

Public administration Information resources manage

Electronic government information Encyclopedias.

Internet in public administration Encyclopedias.

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göteborgs universitet

Virginia Horniak

Encyclopedia of Digital Government

Vol. 1 740-744
1591407893 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

1591407893

Mer information

Skapat

2017-10-07