European Computing and Philosophy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=2017

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Göteborgs universitet

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

The Reasoner

Vol. 3 9

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07