Semantics of Information as Interactive Computation. A Brief, Sketchy Picture of InfoComputationalism
Paper i proceeding, 2008

http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=15 http://www.idt.mdh.se/~gdc/work/SemanticsKeiserslautern-08.pdf http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-332/

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göteborgs universitet

WSPI 2008 - Fifth International Workshop on Philosophy and Informatics. Kaiserslautern, Germany, April 1st and 2nd, 2008. CEUR Workshop Proceedings 332

1613-0073 (ISSN)

Vol. 332

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07