A Dialogue Concerning Two World Systems: Info-Computational vs. Mechanistic
Kapitel i bok, 2011

https://books.google.se/books?id=UizjERiilK4C&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göteborgs universitet

Vincent Müller

INFORMATION AND COMPUTATION , World Scientific Publishing Co. Series in Information Studies. Editors: G Dodig-Crnkovic and M Burgin, 2011

149-185
978-981-4295-47-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-981-4295-47-5

Mer information

Skapat

2017-10-07