INFORMATION AND COMPUTATION NETS
Bok, 2009

Författare

Gordana Dodig Crnkovic

Göteborgs universitet

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-3639199673