The good inequality: Supporting group-work in shared virtual environments
Kapitel i bok, 2006

Författare

Maria Spante

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Ralph Schroeder

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

1402038836