The good inequality: Supporting group-work in shared virtual environments
Kapitel i bok, 2006

Författare

Maria Spante

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Ralph Schroeder

Avatars at Work and Play. Activities Shared Virtual Environments


1402038836 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

1402038836

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13