Table Based Total Power Consumption Estimation Approach for Architects
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Minh Quang Do

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem

SSoCC’04: Swedish System-on-Chip Conference 2004, April 13-14, Båstad, Sweden, 2004.

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08