Collaborating in networked immersive spaces: as good as being there together?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Ralph Schroeder

Anthony Steed

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Åsa Abelin

Josef Wideström

Chalmers Medialab

Computers & Graphics

Vol. 25 781-788

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08