Cubes in the Cube: A Comparison of a Puzzle-Soving Task in a Virtual and a Real Environment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Åsa Abelin

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ralph Schroeder

Josef Wideström

Chalmers Medialab

CyberPsychology & Behavior

Vol. 4 2 279-286

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08