Is there a Trade-off between Presence and Copresence?
Paper i proceeding, 2003

Författare

Maria Spante

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ralph Schroeder

The 6th International Workshop on Presence, Aalborg, Denmark, October 6-8.

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08