Aspects of reducing agent, active sites and reaction mechanisms for lean NOx reduction over silver alumina catalysts
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Key-note lecture (invited) at the 16th Nordic Symposium on Catalysis, Oslo, Norway, June 15-17, 2014.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08