Methanol as reducing agent for lean NOx reduction over Ag-Al2O3 - influence of hydrogen and silver loading
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Marika Männikkö

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented (oral) at the 16th Nordic Symposium on Catalysis, Oslo, Norway, June 15-17, 2014.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Materialkemi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07