Combining HC-SCR over Ag/Al2O3 and hydrogen generation over Rh/CeO2-ZrO2 using bio-fuels: an integrated system approach for real applications
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Fredrik Gunnarsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Moa Z. Granlund

Mattias Englund

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Kompetenscentrum katalys

Lars Pettersson

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented (oral) at the 16th Nordic Symposium on Catalysis, Oslo, Norway, June 15-17, 2014.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08