Role of H2 formation and silver phase for methanol-SCR over Ag/Al2O3
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2014

Författare

Marika Männikkö

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented (oral) at the 8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC), Asheville, North Carolina, USA, August 24-27, 2014.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08