Silver-alumina catalysts for lean NOx reduction
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Fredrik Gunnarsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Marika Männikkö

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Xueting Wang

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at the 10th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, CAPoC10, Brussels, Belgium, October 28-30, 2015.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08