On the modeling of evolving anisotropy and large strains in pearlitic steel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Göran Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07