Study of supported Pd-Pt catalysts. XAS and LEIS characterisation and catalytic activity for CH4 oxidation
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Natalia Mihaela Martin

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Johan Nilsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Emma Adams

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Gudmund Smedler

Johnson Matthey AB

Agnes Raj

Johnson Matthey

David Thompsett

Johnson Matthey

Hidde Brongersma

ION-TOF

Giovanni Agostini

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

Olivier Mathon

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

Stefan Carlson

Max IV-laboratoriet

Katarina Norén

Max IV-laboratoriet

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Grundläggande studie av vattens inverkan på oxidationskatalysatorer för biogasapplikationer

Energimyndigheten (P40274-1), 2015-04-01 -- 2019-03-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Materialkemi

Infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-20