Grundläggande studie av vattens inverkan på oxidationskatalysatorer för biogasapplikationer
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Projektet syftar till att uppnå grundläggande förståelse av hur vatten påverkar palladiumbaserade oxidationskatalysatorer för biogasapplikationer och hur nya katalysatorer för dessa tillämpningar ska designas för att vara robusta mot vatten. Vattens inverkan på oxidation av framförallt metan, men även andra biogaskomponenter såsom etan och propan, över dels enskilda katalysatorkomponenter, dels modellkatalysatorer med ökande komplexitet och dels fullformulerade katalysatorer kommer studeras i detalj genom ”state-of-the-art” spektroskopiska metoder (infraröd och röntgenabsorption) under reaktionsbetingelser (in situ). Med utgångspunkt från denna kunskap kommer nya katalysatorkoncept med betydligt lägre känslighet mot vatten formuleras, syntetiseras och prövas. Inverkan av svavel på oxidationsfunktionen beaktas när nya katalysatorkoncept föreslås.

Deltagare

Per-Anders Carlsson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

Johnson Matthey AB

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P40274-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-12