Oxygen step-response experiments for methane oxidation over Pd/Al2O3: An in situ XAFS study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Methane oxidation over Pd/Al2O3 has been investigated by in situ XAFS characterization during oxygen step-response experiments. With a net-reducing feed gas, Pd is in a reduced state and the introduction of oxygen leads to oxidation of palladium as well as increased methane conversion. When the rate of Pd oxidation is slow, a transient surface oxidized state is observed with low activity for methane oxidation. The activity increases when palladium is further oxidized and the highest activity is observed for palladium oxide.

XAFS

Step-response

in situ spectroscopy

Palladium

Methane oxidation

Författare

Johan Nilsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Natalia Mihaela Martin

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Kompetenscentrum katalys

Peter Velin

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Debora Motta Meira

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Kompetenscentrum katalys

Catalysis Communications

1566-7367 (ISSN)

Vol. 109 24-27

Tidsupplösta in situ metoder för design av katalytiska säten för hållbar kemi

Vetenskapsrådet (VR) (2013-567), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Identifiering av katalytiskt aktiva säten med röntgenabsorptionsspektroskopi

Vetenskapsrådet (VR) (2011-5009), 2012-01-01 -- 2015-12-31.

Grundläggande studie av vattens inverkan på oxidationskatalysatorer för biogasapplikationer

Energimyndigheten (P40274-1), 2015-04-01 -- 2019-03-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Materialkemi

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1016/j.catcom.2018.02.011

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05