Using Natures's Concepts to Synthesize Materials - an Example of Biomimetic Chemistry
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Redaktör

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Ämneskategorier

Materialkemi

Kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07