Kraft pulping - Reaction kinetics of lignin and hexenuronic acid in softwood
Licentiatavhandling, 2006

DWC

Reaction kinetics

LCC

Hexenuronic acid

Mass transfer resistance

Ionic strength

Softwood

Delignification

Kraft pulping

10.15 KB-salen, Kemigården 4, Chalmers

Författare

Johannes Bogren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

1652-943X (ISSN)

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2006:23

10.15 KB-salen, Kemigården 4, Chalmers

Mer information

Skapat

2017-10-07