Fundamental deactivation mechanisms of iron-exchanged zeolite BEA as SCR catalyst
Paper i proceeding, 2015

Författare

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Soran Shwan

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Louise Olsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

24th North American Catalysis Society Meeting, Pittsburgh, USA, June 14-19, 2015

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08