Kinetics of delignification under constant kraft cooking conditions
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Johannes Bogren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

9th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp, August 27-30, 2006, Vienna, Austria

56-59

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07