Permeability of felts
Paper i proceeding, 2000

Författare

Johan Håkansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Lundström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Proc. Nordic Meeting on Materials and Mechanics, Aalborg 2000

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Annan materialteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08