Mechanics of textile solids
Artikel i övriga tidskrifter, 2000

Författare

Mårten Alkhagen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

The Nordic Textile Journal

51-57

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Annan materialteknik