Mechanics of textile solids
Artikel i övriga tidskrifter, 2000

Författare

Mårten Alkhagen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

The Nordic Textile Journal

1 51-57

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06