Geometry effects in cone-plate rotational rheometry of fibre suspensions
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Mina Djalili

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Proc XIII Intenational Congress on Rheology, Cambridge

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07