Elongational rheology of fibre suspensions
Poster (konferens), 2000

Författare

Sven Branehög

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Proc XIII International Congress on Rheology, Cambridge

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07