Micromechanical constitutive equations for fibre suspensions
Övrigt konferensbidrag, 1998

Författare

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Proc. 10th Conference of the European Consortium for Mathematics in Industry

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07