The Interface Between Production System Design and Individual Mechanical Exposure
Samlingsverk (redaktörskap), 2001

Författare

Nils. F. Pettersson

Zandin Kjell

S.-E. Mathiassen

J Winkel

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

K. Ohlsson

Maynard’s Industrial Engineering Handbook’, 5th Edition, Zandin, K., ed.

6.99-6.109

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

0-07-041102-6

Mer information

Skapat

2017-10-08