The Interface Between Production System Design and Individual Mechanical Exposure
Kapitel i bok, 2001

Författare

Nils. F. Pettersson

S.-E. Mathiassen

J Winkel

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

K. Ohlsson

Maynard's Industrial Engineering Handbook, 5th Edition, Zandin, K., ed.

6.99-6.109

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-19