Compressibility of a fibre network of mixed fibre diameters
Övrigt konferensbidrag, 1997

Författare

Staffan Lundström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Nicholas Christoffe

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Polymer Processing Society Meeting, Gothenburg 1997

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07