The Application of CDIO Standards in the Evaluation of Swedish Engineering Degree Programmes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Kristina Edström

Svante Gunnarsson

Sören Östlund

World Transactions of Engineering and Technology

Vol. 5 2 361-364

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06