A Geometrically Non-linear Interface Debonding Model
Paper i proceeding, 2001

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Niklas Jansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

European Conference on Computational Mechanics, ECCM-2001,June 26-29, 2001, Cracow, Poland,

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07