Special issue: Energetic electrons in space and laboratory plasmas
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

A P L Robinson

STFC Rutherford Appleton Laboratory

Journal of Plasma Physics

0022-3778 (ISSN) 1469-7807 (eISSN)

Vol. 82 2 471820201

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

DOI

10.1017/S0022377816000337

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-29