Reduction of Energy Consumption in Processors by Early Detection and Bypassing of Trivial Operations.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mafijul Islam

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik