An Adaptive Shared/Private NUCA Cache Partiotioning Scheme for Chip Multiprocessors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Haakon Dybdahl

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik