An Adaptive Shared/Private NUCA Cache Partiotioning Scheme for Chip Multiprocessors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Haakon Dybdahl

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

2007 IEEE International Symp. on High-Performance Computer Architecture

Ämneskategorier

Datorteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13